Het goddeloze veer - dans op de oever - Bamestra Curiosa
Het goddeloze veer - dans op de oever - Bamestra Curiosa
Het goddeloze veer - dans op de oever - Bamestra Curiosa
Het goddeloze veer - dans op de oever - Bamestra Curiosa

Het goddeloze veer - dans op de oever

10,00

Het goddeloze veer

De herinnering aan een heftig doorleefde vriendschap uit de puberteit tussen Gosse en het meisje Rixt van het Slot brengt de jongeman, die in de U.S.A. werk gevonden heeft, ertoe naar zijn geboorteland terug te gaan als hij een in verval geraakt veerhuis erft. Hij bouwt het veerhuis weer op en tracht ook zijn vriendschap met de jonge vrouw te herwinnen. Dit liefdesverhaal is verweven met de uitzichtloze strijd van het romantische veer tegen de zakelijke nieuwe brug over de rivier.

Dans op de oever

Een sterke en bijzondere roman. De vele figuren zijn alle overtuigend levensecht. De natuur vormt volkomen onnadrukkelijk een eenheid met het leven der mensen, de compositie is, ondanks vele verrassende wendingen, evenwichtig, het dramatische einde van een beklemmende onafwendbaarheid. Hoofdpersonen van Dans op de oever zijn de vurige en sterke Rosa, het meisje uit de herberg dat nog het zware jaagwerk langs het trekpad verricht en Warner, de onafhankelijke vrijheidslievende man die met haar trouwt. Zij leven op een eiland in het ruigste deel van het moeras, dat geurt naar watermunt en kalmoes en dat omgeven is door manshoog riet. Andere figuren zijn Warners tegenspelers, de rijke landheer Siebren, een manke muzikant, zijn vrienden, vader en zoon, van de scheepswerf De meermin, en de jagers en vissers die hij, met inzet van zijn leven, verdedigt tegen sociaal onrecht.

Artikelnummer