Paradoxen van modernisering - Bamestra Curiosa
Paradoxen van modernisering - Bamestra Curiosa

Paradoxen van modernisering

5,00
Paradoxen van modernisering 3e druk is een boek van Henk van der Loo uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789062830770

Moderniseringsprocessen zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor de huidige samenleving. Onze manier van denken, handelen en voelen staat in het teken van de modernisering. Het is don ook niet verwonderlijk dat binnen de sociale wetenschappen vanouds veel aandacht is besteed aan de analyse van moderniseringsprocessen. In dit boek wordt een poging ondernomen om een balans op te maken van ruim anderhalve eeuw sociaal-wetenschappelijk denken over modernisering. Dit gebeurt aan de hand van een algemeen handelingsschema, waarin modernisering vanuit vier verschillende invalshoeken wordt belicht. Het algemene handelingsschema dient niet alleen ter bevordering van de systematiek, maar maakt tevens duidelijk dat moderniseringsprocessen paradoxaal van karakter zijn. Tegenstrijdige theoretische uitspraken over mens en samenleving, zo wordt in dit boek betoogd, zijn veelal terug te voeren op het onvoldoende onderkennen van de paradoxale aard van de modernisering.
Auteur: Henk van der Loo
  • Nederlands 
  • Paperback 
  • 9789062830770 
  • Druk: 3 
  • augustus 1997 
  • 294 pagina's
Artikelnummer