Psychologisch Droomboek (Jack Chandu) - Bamestra Curiosa
Psychologisch Droomboek (Jack Chandu) - Bamestra Curiosa

Psychologisch Droomboek (Jack Chandu)

5,00
Over dromen en droomduiding zijn vele boeken op de markt. Sommige bestuderen het verschijnsel droom vanuit wetenschappelijk standpunt, door de studie van hersenfuncties, Andere werken richten zich op het duiden van de droom door middel van de psychoanalyse of door de traditionele betekenis van de droomsymbolen of archetypen. Jack Chandu geeft hier eerst een inleiding tot het verschijnsel droom en een basistechniek om zelf je dromen te analyseren, Daarna volgt het uitgebreide lexicon van droomsymbolen, per categorie ingedeeld. Deze symboolverklaringen zijn niet enkel bedoeld als, een vertaalwoordenboek van de taal van de droom naar de taal van ons dagbewustzijn, maar bok als een methode om het mechanisme van de droom te Ieren kennen, Chandu geeft niet alleen de betekenis- van al deze droom, symbolen, maar hij legt ook uit waarom dit symbool deze betekenis, heeft, Hierin is hij wellicht een unicum en dus ook beslist een aanrader.

Auteur: Jack Chandu

Artikelnummer