Van Spitsbergen naar Suriname - Anne S. Troelstra - Bamestra Curiosa
Van Spitsbergen naar Suriname - Anne S. Troelstra - Bamestra Curiosa

Van Spitsbergen naar Suriname - Anne S. Troelstra

12,50

Natuurhistorische reisverhalen – verhalen van reizigers waarin flora, fauna en geologie een voorname rol spelen – waren vooral in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw een bloeiend subgenre binnen de reisliteratuur. Ook al was die bloei in landen als Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten rijker en overvloediger dan bij ons, toch zijn er ook in de Nederlandse taal een aantal verhalen in dit genre verschenen die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn.

Voor deze bundel is een representatieve selectie gemaakt, voorzien van inleidingen en biografische gegevens over de auteurs. Allemaal reisden ze in dienst van de wetenschap; hun onderzoekslust leverde vaak spannende verhalen op. Zo is er het verslag van H.A. Lorentz’ eerste, mislukte poging om Nieuw-Guinea van noord naar zuid te doorsteken. Of het verhaal van de latere Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen, die in 1932 samen met zijn vrouw op Groenland vogelgedrag onderzocht. En het onvergetelijke relaas van Jan P. Strijbos, die een ijzige verkenningstocht op Spitsbergen ternauwernood overleefde.

'De gekozen fragmenten geven een mooi levendig beeld van de belevenissen van de vertellers.' - Nederlands Dagblad

‘Anne Troelstra slaagde erin een interessant bundel samen te stellen waarvoor hij de fragmenten zo koos dat de lezer de hele aardbol over wordt gevoerd, van het hoge noorden, via Noord- en Zuid- Amerika naar het oosten.’ – Elsevier

'Er zijn heel wat interessante en amusante passages in deze bloemlezing te vinden.' – Leeuwarder Courant

  • Nederlands 
  • Paperback 
  • 9789045000817 
  • Druk: 1 
  • juni 2008 
  • 478 pagina's
Artikelnummer