Algemene voorwaarden

Om eventueel misverstanden te voorkomen vragen wij je voor je gaat bestellen onderstaande algemene voorwaarden te lezen

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Wijzigingen

Artikel   5 - Overmacht

Artikel   6 - Prijzen

Artikel   7 - Bestelling

Artikel   8 - Betaling

Artikel   9 - Verzending algemeen

Artikel 10 - Retourneren

Artikel 11 - Privacy beleid

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 1 - Definities

1.1. Onder Bamestra Curiosa wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 60931345.
1.2. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.bamestracuriosa.nl een bestelling plaatst.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

R.A. van den Kommer (RVDK, Bamestra Curiosa)
Nekkerweg 13
1462 LB Middenbeemster
06-43901760
info@bamestracuriosa.nl

KvK-nummer: 60931345
Btw-identificatienummer: NL002123208B07

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die via de webwinkel www.bamestracuriosa.nl of in de winkelopslag van Bamestra Curiosa worden gedaan.
3.2. Het doen van een bestelling of aankoop houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
3.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve Bamestra Curiosa worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bamestra Curiosa ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 4 - Wijzigingen

4.1. Bamestra Curiosa heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.
4.2. Bamestra Curiosa kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.
4.3. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. Bamestra Curiosa kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

 

Artikel 5 - Overmacht

5.1. Indien Bamestra Curiosa door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
5.2. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke Bamestra Curiosa niet aan te rekenen zijn. 

 

Artikel 6 - Prijzen

6.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2. Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur en de BTW is dus niet aftrekbaar.

 

Artikel 7 - Bestelling

7.1. Bamestra Curiosa neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De klant kan ook rechtstreeks bellen om een koop te sluiten, een zogenaamde mondelinge overeenkomst. In overleg kan het artikel gereserveerd worden.
7.2. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd, die de server aangeeft, bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.
7.3. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde artikelen houdt Bamestra Curiosa maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde artikelen weer te koop aangeboden. Deze 7 dagen kunnen, in overleg en eventueel na een aanbetaling, verlengd worden.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1. Bij bestelling via de webshop ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van Bamestra Curiosa.
8.2. Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving of directe betaling via iDEAL. Bij ophalen is het ook mogelijk contant te betalen of met een pin transactie.
8.3. Zodra de betaling ontvangen is kan het artikel worden opgehaald, verstuurd of bezorgd volgens afspraak. Artikelen kunnen niet verzonden of opgehaald worden als de betaling niet ontvangen is (zie artikel 7.2 voor de mogelijkheden om te betalen).
8.4. Bamestra Curiosa is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van de klant. De hoogte hiervan is in overleg met de klant. 

 

Artikel 9 - Verzending algemeen

9.1. De artikelen blijven eigendom van Bamestra Curiosa tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.
9.2. Bamestra Curiosa verzendt de artikelen uitsluitend met PostNL. Bamestra Curiosa hanteert de tarieven die op dat moment gelden bij PostNL. De verzendkosten worden bij bestelling aangegeven. Bij speciale verpakkingseisen kunnen verpakkingskosten worden doorberekend. De verzendkosten buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres. Eventuele schade aan je pakket dien je zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 5 werkdagen, aan Bamestra Curiosa te melden. We verzoeken je in dat geval om foto's te maken van de beschadigde verpakking en het beschadigde artikel om de afhandeling van de schade door PostNL zo goed mogelijk te laten verlopen.
9.3. Indien door de grootte van de artikelen (zoals meubels) verzenden niet mogelijk is kunnen wij ze laten bezorgen. Voor bezorging wordt een vast tarief gerekend.
9.4. De door Bamestra Curiosa opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
9.5. Bamestra Curiosa streeft ernaar bestellingen, die met PostNL kunnen worden verzonden, na betaling uiterlijk binnen 3 werkdagen voor verzending aan te bieden. Voor bestellingen die moeten worden bezorgd, streeft Bamestra Curiosa naar een levertijd van uiterlijk drie weken.
9.6. Bamestra Curiosa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending. 

 

Artikel 10 - Retourneren

10.1. Als koper kunt je gerekend, vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 dagen je bestelling terugsturen.
10.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat Bamestra Curiosa binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per email of telefoon op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Eventueel kun je gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding van de koop van ACM. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens. Nadat de retourzending per e-mail is geaccepteerd en bevestigd, heeft de klant 14 dagen om ervoor te zorgen dat het artikel retour gezonden dan wel terugbezorgd wordt. Eventuele verzendkosten of bezorgkosten van het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.
10.3. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.
10.4. De kosten en het risico van de retourzending (verzendkosten of bezorgkosten) zijn voor rekening van de koper.
10.5. Het aankoopbedrag (en eventuele verzendkosten) wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan 14 dagen, teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door Bamestra Curiosa. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bamestra Curiosa schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Bamestra Curiosa de klant hiervan in kennis stellen. Bamestra Curiosa heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de artikelen door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
10.6. Aankopen uit de handmade shop kunnen niet worden geretourneerd aangezien dit maatwerk betreft.

 

Artikel 11 - Privacy beleid

Bamestra Curiosa respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant. Zie onze Privacy Verklaring voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we hierin aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1. Bamestra Curiosa is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Bamestra Curiosa niet te voorzien gebrek.
13.2. Wij verpakken onze artikelen zorgvuldig voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
13.3. Bamestra Curiosa verkoopt antieke, brocante, curiosa en dus tweedehands items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen en restauraties aanwezig zijn. De oude en doorleefde uitstraling is een uniek sfeerbepalend element van de aangeboden meubelen en andere items. De meubelen en andere artikelen kunnen vooraf worden bezichtigd worden. Bamestra Curiosa geeft geen garanties achteraf.
13.4. Hout is een natuurproduct en werkt altijd. Dit betekent dat onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan en dat daardoor houtverbindingen los kunnen gaan. Bamestra Curiosa is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout.

Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!

Bamestra Curiosa
06-43901760 
info@bamestracuriosa.nl

Voor Bamestra Curiosa is het heel belangrijk dat je als klant tevreden bent met je aankoop. Mocht je niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. We zullen samen met jou naar een oplossing zoeken.

Zondag,Maandag,Dinsdag,Woensdag,Donderdag,Vrijdag,Zaterdag
Januari,Februari,Maart,April,Mei,Juni,Juli,Augustus,September,Oktober,November,December
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Slechts [max] voorradig.
Winkelmand

Je winkelmand is leeg.

Terug naar de winkel

Laten inpakken
Verzendkosten berekenen

Verzendkosten berekenen

Laten inpakken? Only

Laten inpakken